מדדים ומניות

כולנו חשופים כך או כך לחדשות בתחום הכלכלה. בכל מהדורת חדשות מתייחסים לכך יותר מבימים עברו וכן מספר התכניות הטלוויזיוניות בתחום הכלכלה רק גדל. בתי הספר התיכוניים מתחילים ללמד נושאים בכלכלה ובחלק מהם תחום זה אף הפך למבוקש, במסגרת תוכנית הלימודים. מובן שמדובר במגמה מבורכת, שהרי שוק ההון טומן הזדמנויות רבות בחובו, אשר מתי מעט היו חשופים אליהם עד כה.

חלק מהמושגים הבסיסיים אותם ראוי שנלמד, בכדי שנחזיק בהבנה בסיסית בתחום זה, ונוכל להבין את החדשות והאירועים הכלכליים המתרחשים סביבנו, כוללים גם מדדים ומניות.

מהם שערי מניות ומהם הפקטורים המשפיעים עליהם

שערי מניות משקפים ערכה של מניה. אין הם נקובים ביחידות של אחוזים או שקלים, אלא בנקודות; שינויים המתרחשים מחושבים באופן יחסי; רוצה לומר, כאשר אנו עושים שימוש במונח "שער מניה", אנו מכוונים למעשה למחיר.

רבים הם הגורמים המשפיעים על שערי המניות ולעיתים ההשפעה שלנו על גורמים אלו קטנה עד בלתי-קיימת; משבר עולמי יכול להוות דוגמא טובה למצב בו לא תמיד יש בידינו את השליטה על מה שקורה עם המניה, זו גם במידה שהחברה הגיעה לביצועים עסקיים טובים והביאה לרווחים.

מדדי מניות – מי הם ומה הם?

מדדי מניות מהווים למעשה ציונים המשקללים ערכם של מנויות מסוימות, אשר להן מאפיינים מסוימים שגרמו להכללתם בקבוצה זהה. מדדי מניות מובילים בבורסת ת"א, כוללים גם את מדד ת"א 100 – המשקלל את מאה החברות המובילות בבורסת ת"א, מדד ת"א 25 – הכולל את 25 החברות המובילות מתוך 100, ומדד 75 – המשקלל את 75 החברות הנותרות מתוך ה-100.

מדדי מניות נוספים, הם מדדים ענפיים. כדוגמא: מדד נדל"ן 15 משקף את 15 החברות המובילות בענף הנדל"ן. מדד התל-טק משקף את מחירי חברות ההיי-טק והטכנולוגיה הנסחרות בבורסת ת"א.