Powered by Investing.com

שוק ההון

שוק ההון מעניק לנו פתח לעולם פוטנציאלי, בו עם מיומנויות וידע מתאימים, נוכל להגיע קרוב יותר להגשמת צרכינו האישיים ולעשות עוד צעד ועוד אחד, בדרך לחיים עשירים יותר. לשם כך, מוטב להכיר טוב יותר את שוק ההון.

כל אדם, באם מתקדם בתחום ובאם מתחיל, צריך להכיר את שוק ההון, זאת עדי שיוכל להשתמש בכוחות השוק לטובתו שלו, תוך ניהול האופציות הקיימות לטובתו ויצירת אסטרטגיות מובילות, כך שיוכל להרוויח בסופו של דבר.

שוק ההון מושך אליו רבים, מדי שנה בשנה – הרוב מגיעים כיון שהם כמהים "לעשות את המכה" – להגיע לכסף הגדול. מעטים מהם יצליחו להגיע אליו באמת. היכרות מעמיקה עם השוק דורשת ידע רב, מיומנויות, משאבים וקורט של מזל. זאת כיוון שפוטנציאל הרווח שווה לפוטנציאל ההפסד; לצערנו, רבים האנשים המוצאים עצמם מחוסרי פרוטה, כיוון שביצעו הימור שגוי, ועל כך יהיה עליהם לשלם משך זמן רב.

ובנימה פרקטית יותר, נאמר כאן, כי שוק ההון כבר זמן רב אינו נחלתם הבלעדית של ברוקרים וכלכלנים מנוסים; התרבות הקפיטליסטית ההולכת ופושה בחברה, מטמיעה את העיקרון החשוב, שעל כתפיו של כל אזרח עובד, מוטלת האחריות הכלכלית על עצמו. מכך, שוק ההון רלבנטי עבור כולם, הן אם מדובר בקופות פנסיה או תכניות חיסכון שאנו מנהלים לטובת עתיד כלכלי בטוח יותר.

קיימת אפשרות להשקיע ישירות בשוק ההון, כתלות בהעדפותיו של האינדיבידואל, אולם לשם כך, יש הצורך בהבנה בסיסית של המתרחש בשוק ההון.

שוק ההון (מכונה גם: בורסה) מאפשר לבתי עסק לגייס כספים באמצעות מכירת חלקים מהחברה, המכונים – מניות. החברה מנפיקה מניות עבור מכירה, לטובת גיוס כספים שיושקעו בחברה וכך גם ביצירת רווחים נוספים עבור בעלי מניות החברה.

בורסה וול סטריט