חיסכון פנסיוני

כל עובד שכיר מחויב להחזיק בתכנית חיסכון פנסיוני (קופות גמל או קרן פנסיה). השאלה הנשאלת כאן: מהו ההבדל הקיים בין תכנית פנסיה אחת לחברתה? כיצד נדע לבחור במסלול המתאים ביותר עבורנו? לשם כך, ראוי, תחילה, להבין לעומק את מהות תכניות הפנסיה.

קופות גמל, בדומה לקרן פנסיה, מיועדות לגיל פרישה, איך משיכת סכומים מתאפשרת בהתאם לפרק זמן שנקבע מראש. העיקרון העומד מאחורי קופת גמל – ניתן לרכוש נכסים בקופה, ולקבל בהתאם אחוזים ביחס להשקעה. חשבון פרטי יאפשר ניהול מעקב אחר ההשקעה, דמי ניהול, תשואה וכספים שנמשכו משך התקופה.

מבחר קופות הגמל כולל קופות שונות בהתאם לאפיון הלקוח – קופות גמל לשכירים, לעצמאיים, לפיצויים ועוד. עבור שכירים, הרי שהפרשת המשכורת נעשית משני גורמים – מהמעסיק ומהעובד. קופות גמל לעצמאיים – כאן סכום ההפרשה ינוכה בלעדית מהכנסת העצמאי, בלא הפרשה נוספת מטעם גורם חיצוני שלישי.

בדומה לקרן פנסיה של לאחר גיל פרישה – המשקיע יהיה זכאי להפרשה חודשית. במקרה מוות פתאומי, היורשים שהוגדרו בקופה יוכלו לקבל את הסכום שהצטבר בקופת הגמל.

בשונה מקרן פנסיה, מהוות קופות הגמל מסלול חסכון, ללא רכיב ביטוחי. קרן פנסיה, כוללת גם ביטוח חיים, על כל מקרה מוות פתאומי, או, חלילה, אובדן כושר עבודה. באם אתם מעוניינים בביטוח חיים כזה, יהיה עליכם לרוכשו בנפרד.

טרם אתם בוחרים באפיק חיסכון פנסיוני – קופות גמל או קרן פנסיה, ראוי שתערכו סקר שוק בין האופציות השונות הקיימות עבורכם, הכולל בדיקת ביצועים לאורך תקופת זמן ארוכה דיה, תשואה ממוצעת בתקופות שונות של שיא ומשבר, בדיקת הגוף המנהל וניסיונו, מידת הסולידיות של אפיק ההשקעה וכו' (זכרו כי יש לשקול היטב את הסיכונים הכרוכים בהשקעה זו, שהרי מדובר במקור כספי עבור שמירה על רמת חיים נאותה, באין מקור הכנסה נוסף).