מה שכדאי לדעת על חוזים עתידיים

גם אלו שהם בעלי ניסיון ניכר בשוק ההון, עשויים שלא להבין באופן מעמיק בתחום חוזים עתידיים. נסקור כאן בקצרה חלק מהעקרונות הבסיסיים בתחום זה, שיסייעו לקוראים לבצע את הצעד הראשון בעולם החוזים העתידיים – עולם מרתק ודינאמי.

חוזים עתידיים – מה הם?

חוזה עתידי – הסכם בין שני גופים או אנשים. רוכש החוזה רוכש מספר יחידות של נכס מסוים (סחורות, מדדים, מט"ח, אג"ח, מניות וכו') במחיר מסוים ובתאריך מסוים – כאשר כל אלו ידועים מראש. רווח או הפסד עבור כל צד נקבע עפ"י ההפרש שבין המחיר בפועל בשוק לבין המחיר בחוזה. מחיר גבוה יותר בשוק יעניק לרוכש החוזה כסף מהמוכר. מחיר גבוה יותר בחוזה מעניק כסף למוכר.

חוזים עתידיים – פקטורים המשפיעים על עלות המימוש

מחיר המימוש של חוזה עתידי נגזר ממחיר השוק ומשער הריבית שעל נכס הבסיס, בהשוואה לריבית על המטבע בו נכס הבסיס נסחר. רוכשי חוזים שאינם מקנים ריבית (הווה אומר, שאינם אג"ח או מטבעות) צפויים לתשלום ריבית כך שמחיר המימוש יהיה גבוה יותר ממחיר השוק הנוכחי, זאת בהתאם הפרשי הריבית.

מי הם המשקיעים

מגדרים – גופים או אנשים בעלי אינטרס להגן על עצמם בפני סיכוני שוק – תוך שימוש בשוק החוזים העתידיים; זה מאפשר להם רכישת ביטוח, בצורת מכירה או רכישה של חוזה עתידי. כדוגמא – חקלאי יכול למכור חוזה עתידי על התבואה שלו, וכך להבטיח עצמו בפני ירידות אפשרויות במחירי שוק התבואה.

ספקולנטים – גופים או אנשים הצופים פלוקטואציות (תנודות) של נכס הבסיס, או השוק – וכך מנסים לנצל זאת כדי לגרוף רווחים נאים, על-ידי רכישת חוזים עתידיים. דוגמא – אדם הצופה ירידה בשוק המניות, יוכל לשקול למכור חוזה עתידי של מדד הנסדא"ק.