מתי נזדקק לעורך דין המתמחה בדיני שוק ההון

מתי נזדקק לעורך דין המתמחה בדיני שוק ההון

שוק ההון, או בשמו האחר – "השוק לניירות ערך", הינו מעין מערכת מורכבת של ברוקרים, בנקים ומוסדות פיננסיים שונים. מטרתו העיקרית של שוק ההון הינה להפגיש בין אנשים או חברות הזקוקים למימון, לבין אנשים או חברות שיש ביכולתם לתת את המימון הזה בתמורה לאחוזים, פרסום ועוד. כך, מייצר השוק ערך כלכלי ומאפשר את הנעת הכלכלה הארצית והעולמית.

מהם "דיני שוק ההון"?

תחום שוק ההון מאופיין בהוראות רגולטוריות רבות, במטרה להגן הן על המשקיעים והן על אלה הזקוקים לכספים על מנת לגלגל את הרעיון או הסטארטאפ שלהם הלאה. בשל העובדה כי מדובר במערכת לה הוראות דין רבות וסבוכות, הן מבחינה עסקית והן מבחינה משפטית, נוצר הצורך להתנהל בשוק ההון או לפחות בכל הנוגע לדיני שוק ההון באמצעות עורך דין, המתמחה בתחום זה ספציפית.

מתי נזדקק לעורך דין המתמחה בדיני שוק ההון?

מרבית הפעולות המתנהלות בשוק ההון דורשות מעקב של עורך דין המתמחה בתחום זה, וזאת על מנת שנוכל להגן על כספינו ועל האינטרסים הכלכליים שלנו ככל האפשר. בדרך כלל, נשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני שוק ההון במקרים הבאים:

  • עסקאות גיוס הון – בכלל זה הנפקות לציבור, הנפקות זכויות, הנפקות ראשוניות ועוד.
  • רישום לצורכי מסחר בניירות הערך בבורסה – הבורסה לניירות ערך הינה גוף התופס מקום מרכזי בשוק ההון, ובה מתבצעות מרבית העסקאות.
  • רכישות ומיזוגים.
  • ייצוג תאגידים למול הרשויות.
  • עריכת תשקיפים וביצוע בדיקות לתשקיפים.
  • ליווי בכל הנוגע לעמידה בתקנון הבורסה ודיני ניירות הערך.

כמובן שישנן עוד מגוון של פעולות בשוק ההון, אשר לצורכן ניעזר בשירותי עורך דין המתמחה בדיני שוק ההון.

כיצד נבחר עורך דין המתמחה בדיני שוק ההון?

חשוב מאוד להבין כי לכל עורך דין ההתמחות שלו. כך, למשל, עורך דין המתמחה בדיני משפחה לרוב לא יחזיק בידע רב בכל הנוגע לשוק ההון, ולהיפך – עורך דין המתמחה בשוק ההון לא בהכרח יחזיק בידע הנדרש לצורך ניהול דיני משפחה. מסיבה זו, יש לבחור במשרד עורכי דין או בעורך דין המתמחה ספציפית בדיני שוק ההון. עניין זה יבטיח התמודדות יעילה עם הסוגיות המורכבות העולות בשוק זה, תוך הקטנת הסיכונים אותם אנו לוקחים והתנהלות נכונה יותר.

האם עורך דין לדיני שוק ההון מיועד רק לחברות?

בשוק ההון משקיעים הן חברות והן אנשים פרטיים. כל אדם המבצע מסחר כלשהו או השקעה בשוק ההון, יצטרך להיעזר בעורך דין בשלב מסויים על מנת לנהל את העסקאות שלו באופן המיטבי ולמזער את הסיכונים השונים בתחום. עורך דין לדיני שוק ההון יסייע לנו להתנהל בשוק זה בצורה הנכונה ביותר, תוך הבנת הדינים הסבוכים בתחום זה והימנעות מביצוע טעויות קריטיות, העלולות לעלות לנו ביוקר בהמשך.